Online inschrijven

Vanaf wanneer mag mijn kind naar de scouts komen? Rond de beginleeftijd van kapoenen bestaat er binnen de beweging een algemene regel. Die luidt dat “een kind kan aansluiten bij de kapoenen als hij of zij 6 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende werkjaar ofwel in het eerste leerjaar zit”.

Online Inschrijven

Beste ouders

Welkom op de inschrijvingspagina van scout OLV Troost en Anne Frank. Via onderstaande link kunnen jullie jullie kind bijna helemaal zelf inschrijven. Dat wil zeggen, jullie vullen alle gegevens in, en de groepsleiding schrijft ze bij in in de groepsadministratie. Dat verkleint de kans op fouten.

Als u uw kind hier inschrijft en u krijgt een bevestigingsmailtje van de groepsleiding is uw kind officieel een scouts of gids. Hoera! Hij of zij komt rechtstreeks in de groepsadministratie van Scouts en Gidsen Vlaanderen terecht. Dan is uw kind ook verzekerd bij alle activiteiten in scoutsverband. Nogmaals hoera.

Schrijf uw kind pas in als hij/zij overtuigd en enthousiast is. Elk kind mag drie keer komen proberen zonder ingeschreven te zijn om misverstanden te vermijden, maak daar gebruik van. (Maar vergeet de inschrijving achteraf ook niet, anders is uw kind niet verzekerd)

Lidgeld

De scouts kost helaas wel een centje. Naast de prijs van verzekering en diensten van Scouts en Gidsen Vlaanderen (€42,50) vragen wij als scoutsgroep nog een bijkomende 17,50 euro werkings- geld. Dit komt dus concreet neer op €60 euro. Leden die al langer bij onze scouts zitten, zullen merken dat dit duurder is dan voorgaande jaren. Enerzijds kwam er een prijsverhoging voor het lidgeld vanuit Scouts & Gidsen Vlaanderen zelf, omwille van verschillende factoren zoals inflatie, indexering en stijgende kosten. Anderzijds merken ook wijzelf een stijgende nood aan een extra centje, met zicht op het onderhoud van ons materiaal en lokalen, de bouw van de nieuwe lokalen die steeds dichterbij komt,….

  De 60 inschrijvingsgeld storten jullie op het rekeningnummer: BE06 7340 0192 1922, met daarbij de mededeling naam van het kind EN de tak waartoe hij/zij/x behoort’. Pas als we de betaling ontvangen hebben is het lid ingeschreven voor het nieuwe scoutsjaar.

  Indien je meerdere kinderen op de scouts hebt, geldt er een speciale regeling. Voor uw eerste twee kinderen betaalt u €60 per kind. Vanaf het 3e kind is dit slechts €50 per kind.

  We begrijpen dat deze maatregel het voor sommige gezinnen moeilijker kan maken om deel te nemen aan onze scoutsactiviteiten. Het lidgeld verhogen was ook voor ons geen gemakkelijke beslissing. Daarom willen we je informeren over Scouting op Maat, het fonds van Scouts en Gidsen Vlaanderen dat gezinnen ondersteunt die financieel minder ademruimte hebben. Daarbij blijven we het belangrijk vinden om scouts zo betaalbaar en toegankelijk te houden voor iedereen van onze groep. Scouting op Maat komt financieel tegemoet bij kampen, weekends, uniformen en ander ‘scoutsmateriaal’. Kom je in aanmerking of heb je vragen? Mail naar emma.lemmens@gmail.com en we bekijken samen hoe we dit concreet in gang kunnen zetten. We vinden niet dat financiële zorgen een drempel mogen zijn om van het plezier van scouting te mogen genieten. Discretie is altijd verzekerd.

  Buiten ‘Scouting op Maat’ zijn er nog enkele manieren om een deel van het lidgeld terug te krijgen:

  • –  Via sommige mutualiteiten kan je een deel van het inschrijvingsbedrag terugkrijgen voor lidgeld en kampen. Informeer hiervoor bij je eigen mutualiteit.
  • –  Voor kinderen jonger dan 14 jaar kan je de kosten voor de deelname aan scoutsactiviteiten inbrengen op de belastingbrief van het volgende jaar. Hiervoor vult de leiding het fiscaal attest in.
  • –  Sommige steden en gemeenten hebben een eigen tegemoetkomingssysteem, zoals de UitPas. We willen benadrukken dat we onze inzet voor een geweldige scoutservaring voor alle leden onverminderd voortzetten. We waarderen jullie vertrouwen en steun in onze groep enorm. Aarzel niet om naar de leiding toe te stappen met vragen of bezorgdheden.

  Administratie

  Nog een laatste noodzakelijke puntje is het nakijken van de medische fiche op:https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/ . Hier kan u voor elk kind een login maken met zijn of haar naam en het lidnummer (die u na het inschrijven wordt gegeven). Hier komt u op de gegevenspagina waar u links een tabblad vindt met de medische fiche. Aarzel niet ons te contacteren indien u problemen ondervindt. Ook indien u het lidnummer van uw reeds ingeschreven kind vergeten bent, kan u contact opnemen via emma.lemmens@gmail.com of de takleiding van uw kind en kunnen wij dit nakijken.

  Wij wensen u en uw kind alvast heel veel plezier en onvergetelijke momenten op de scouts.

  Als alles goed is verlopen krijgen wij een aanvraag en u een bevestiging, als er iets niet werkt, kan u natuurlijk nog steeds gewoon de inschrijvingsgegevens (voornaam, naam, geslacht, geboortedatum, adres(sen), mailadres en gsm- en telefoonnummer mailen naar groepsleiding@scoutsheverlee.be.

  Inschrijvingsformulier