Belangrijke documenten

Op deze pagina vind je volgende belangrijke documenten:

Fiscaal attest 2019

Ouders kunnen een belastingvermindering krijgen voor de kosten die ze maken voor de opvang van hun kinderen onder de 12 jaar. Dat geldt ook voor de scouts. Alle activiteiten waarvoor apart wordt betaald komen in aanmerking. Dit betekent dat de weekends, een uitstap en een kamp in aanmerking komt. Lidgeld komt niet in aanmerking.
Sinds 2013 wordt een belastingvermindering toegekend, dit betekent dat de belastingen eerst berekend worden en daarna de belastingvermindering wordt toegekend. Deze vermindering bedraagt 45 procent van de werkelijk gedane uitgaven, die beperkt wordt tot maximum €11,20 per kind per dag.
Ieder overgangsweekend (eind september) ontvangt u een gehandtekend document van ons dat ook op de website wordt geplaatst. Het attestnummer voor de belastingaangifte van 2019 is B22066.

Aanvraag tot terugbetaling mutualiteit

Sommige mutualiteiten voorzien ook de mogelijkheid tot terugbetaling van het lidgeld. U kan dit formulier zelf aanvragen bij uw mutualiteit, indien die de mogelijkheid tot terugbetaling voorziet. Om een stempel en handtekening van de verantwoordelijke van de organisatie te kunnen verkrijgen, kan u steeds terecht bij de groepsleiding. Hieronder vindt u alvast het formulier van de Christelijke mutualiteit en het Vlaams Neutraal Ziekenfonds.

Individuele steekkaart (medische fiche)

Met deze individuele steekkaart geven ouders jaarlijks aan de takleiding alle noodzakelijke inlichtingen over hun kind(eren) aangesloten bij een plaatselijke groep van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Deze informatie draagt bij aan een veilige en persoonlijke begeleiding van alle leden en wordt vertrouwelijk behandeld door de leidingsploeg.

Wanneer er wijzigingen zijn in deze gegevens is het belangrijk om deze te allen tijde aan de leiding door te geven. Het is noodzakelijk om deze steekkaart op te maken voor iedereen actief in Scouts en Gidsen Vlaanderen binnen de drie eerste weken van het lidmaatschap en te laten handtekenen door de ouders of voogd van alle leden.

Binnen de eerste drie maanden van elk nieuw werkjaar, opnieuw na te kijken. Bij de overgang naar een oudere leeftijdstak wordt een nieuwe steekkaart opgemaakt. Het is raadzaam deze steekkaart voor elk kamp samen met de ouders na te kijken.