Start Scoutsjaar

Hallo allemaal,
Het schooljaar is net terug begonnen en ook de start van het scoutsjaar komt eraan! Na grondig overleg hebben we besloten dat een overgangsweekend dit jaar niet haalbaar is, dus gaan we in de plaats een overgangsdag houden. Hier zijn ook al de starters welkom, laat ons wel even iets weten !
Deze gaat door op zaterdag 26 september van 10u ’s ochtends tot 20u ’s avonds. Houd deze dag dus zeker allemaal vrij!
Er volgt later nog een mail met de locatie (waarvoor we nog in overleg zijn met stad Leuven) en meer uitleg.
De dag zelf zal, volgens de coronamaatregelen, in bubbels zijn.
Wij hebben er alvast heel veel zin in om er terug in te vliegen en hopelijk jullie ook!
Stevige linker,
De leiding

Start nieuwe scoutsjaar

Afgelopen weekend zijn we het scoutsjaar goed ingevlogen tijdens het overgangsweekend! Een heel speciaal weekend voor zij die werden overgewipt of uit de scouts gewipt werden. Bekijk zeker de foto’s op onze facebook pagina! Wij beginnen zondag gewoon met de vergaderingen. Bekijk zeker je mail nog eens!